Variationer

 
 

Under åren 2004 - 2005 deltog Barbro, som den ena av Finlands representanter i ett samnordiskt konstprojekt med 2 deltagare från respektive  Finland, Sverige Norge och Danmark. Projektet utmynnade i två utställningar: Racksta Galleriet i Arvika i Sverige 2004 och Kunstbyggning i Aarhus i Danmark 2005.

Barbro deltog med skulpturer i koppartråd.

Ett nordiskt projekt med genusperspektiv